Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, και  ύστερα από σχετική αίτησή του, ο Έφεδρος Υπίλαρχος κ. Γιατζόγλου  Γεώργιος Ελεύθερος Επαγγελματίας εγγράφεται στη δύναμη των Τακτικών  Μελών του ΣΑΙΤΘ. Τον καλωσορίζουμε και τον ευχαριστούμε για την  επιλογή του. Έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς τα σχετικά έγγραφα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
       Ο Πρόεδρος

Χρήστος παπαδογεωργόπουλος
    Υποστράτηγος ε.α.