Ανταλλαγή αναμνηστικών μεταξύ προέδρου και Δκτού Στρατιάς υπό το “βλέμμα” του έφιππου ηρωϊκού στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα

Παρασκευή και 13Δεκ. 2019, το Δ.Σ. του Σ.Α.Α.Ι.ΤΘ πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στην 1η Στρατιά, στην Λάρισσα, όπου επιτελέσαμε το καθήκον μας προς τους προγόνους μας ιππείς, που έπεσαν υπέρ πατρίδος.

Εκεί, στο Μνημείο του Ιππικού, πραγματοποιήσαμε Μνημόσυνο και κατάθεση Στεφάνου από τον πρόεδρό του Συνδέσμου Υπτγο (ε.α.) Χρ. παπαδογεωργόπουλο.

Μας υποδέχτηκαν ο Δκτης της Στρατιάς Αντγος Κώστας Φλώρος, με τους Επιτελείς του, ενώ συμμετείχαν στην εκδήλωση και μας παρήχαν άψογη φιλοξενία και τους ευχαριστούμε. Η ανταλλαγή αναμνηστικών μεταξύ προέδρου και Δκτού Στρατιάς έγιναν εμπρός από τον πίνακα και υπό το “βλέμμα” του έφιππου ηρωϊκού στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα.

Ιωάννης Μπαλτζώης

Σύντομο Ιστορικό Μνημείου Ιππικού 1ης Στρατιάς, εντός του Στρατοπέδου « Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα»

Το Μνημείο όπως αναγράφεται και στη πίσω πλευρά του κατασκευάστηκε το 1933 με εισφορές αξιωματικών και οπλιτών της 1ης Ταξιαρχίας Ιππικού καθώς και των δήμων και κοινοτήτων της Θεσσαλίας προς «δόξαν και τιμήν των κατά τους πολέμους 1912- 1922 υπέρ Πατρίδος θανόντων γενναίων αξιωματικών και οπλιτών των 1ου και 3ου Συνταγμάτων Ιππικού.

Το 1929 καταργήθηκαν η Ι και ΙΙ Μεραρχία ιππικού που είχαν οργανωθεί μόλις το 1926 και στη θέση τους συγκροτηθήκαν η 1ηκαι 2η ΤαξιαρχίεςΙππικού,εκ των οποίων η 1ημε έδρα τη Λάρισα.Σ’ αυτή υπήχθησαν το 1ο και 3ο Συντάγματα Ιππικού, με έδρα επίσης τη Λάρισα. Μόλις το επόμενο έτος το 1930, καταργούνται τα δύο συντάγματα τα οποία και επανασυγκροτούνταιτο 1935, πάλι με έδρα τη Λάρισα. Το 1937 το 1ο Σύνταγμα μετασταθμεύει στη Θεσσαλονίκη, τιθέμενο υπό τη Μεραρχία Ιππικού και το 3ο Σύνταγμα μετασταθμεύει στη Σέρρες και αυτό υπό τη Μεραρχία Ιππικού. Την ίδια χρονιά, το 1937, μετακινείται από την Αθήνα στη Λάρισα η Σχολή Εφαρμογής Ιππικού, η οποία και συγχωνεύεται με την Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών του Όπλου, οι οποίες είχαν συγκροτηθεί το 1935 και έδρευαν μέχρι το 1937 στην Αθήνα. Η μετακίνηση έγινε – προφανώς - για την εκμετάλλευση των Ιππικών εγκαταστάσεων της Λάρισας που μεταξύ των άλλων περιελάμβαναν και δύο κλειστά ιπποδρόμια το μικρό και το μεγάλο,που κατασκευάστηκαν το 1938. ΤοΜικρόιπποδρόμιο κατασκευάστηκε με δαπάνες της Υπηρεσίας ενώ το Μεγάλο με δωρεά της οικογένειας Θεοχάρη Κότσικα, ο οποίος πέθανε το 1936. Ήταν αιγυπτιώτης εκ Καρύστου, ευπατρίδης και μεγάλος εθνικός ευεργέτης. Μεταξύ των δωρεών του ο ανδριάντας του Χαριλάου Τρικούπη στο προαύλιο της Βουλήςκαι η συμμετοχή στη ναυπήγηση του θωρηκτού Αβέρωφ.

Το 1940, αναχώρησε από τη Λάρισαη Β Ομάδα Αναγνωρίσεως, δηλ η Επιλαρχία Αναγνωρίσεως του Β ΣΣ με διοικητή τον τότε Ανχη Κόκκινο Φιλοποίμενα η οποία συγκροτήθηκε εσπευσμένα την 29η Οκτωβρίου με προσωπικό και υλικά της Σχολής Εφαρμογής Ιππικού αλλά του Β Συντάγματος Ιππικού που συνιστούσε επιστρατευόμενηΜονάδα και ουδέποτε συγκροτήθηκε.Η συγκρότηση της Μονάδας έγινε στο τότε χωριό Καζακλάρ, σήμερα Αμπελώνας Λάρισσας, όπου υπήρχαν οι αποθήκες επιστρατεύσεως. Οι επιτακτικές επιχειρησιακές ανάγκες στη Πίνδο, επέβαλαν επίσης τη μη συγκρότηση επιλαρχίας που προοριζόταν για το 1ο Σύνταγμα Ιππικού και όπως αναφέρει ο μετέπειτα στργος Κόκκινος Φιλοποίμην και διευθυντής του Όπλου, στο βιβλίο του,με τίτλο«το Ιππικόν εις την Μάχην της Πίνδου του 1940» το «Σχέδιον Επιστρατεύσεως καθ’ ουδέν εφηρμόσθη για την συγκρότηση και οργάνωση της Β Ομάδας Αναγνωρίσεως» η οποία ήταν μεταξύ των μονάδων που συνέτριψαν τηΙταλική Μεραρχία Τζούλια στη Πίνδο.

Μεταπολεμικάστη Λάρισα συγκροτήθηκε εκ νέου η Σχολή Ιππικού και γι’αυτό το λόγο στο πίσω μέρος του μνημείου αναγράφονται νεκροί αξιωματικοί του νέου πλέον Όπλου Ιππικού - Τεθωρακισμένων που συγκροτήθηκε το 1946 και που έπεσαν κατά τις επιχειρήσεις των ετών 1947-1948. Η Σχολή έπαυσε να λειτουργεί το 1953.