Έγγραφη Νέων Μελών

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αντιστράτηγος ε.α Θεοφανίδης Κωνσταντιίνος

2. Υποστράτηγος ε.α Ναλμπάντης Πολυχρόνης

3. Ταξίαρχος ε.α Αρχοντίκης Βασίλειος

4. Αντισυνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α Δεμερτζής Ιορδάνης

5. Αντισυνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α Κυριακίδης Νικόλαος

6. Αντισυνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α Μιχαήλ Γεώργιος

7. Εφ. Ιλαρχος Σεβαστάκης Πολυχρόνης

8. Εφ. Υπίλαρχος Χρυσανθόπουλος Μιχαήλ

 9. Εφ. Ανθυπίλαρχος Μαγκαφάς Νικόλαος

 10. Εφ. Ανθυπίλαρχος Ζώης Γεώργιος

 11. Εφ. Ανθυπίλαρχος Χρυσανθόπουλος Μιχαήλ

 ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ

1. Ταξίαρχος (ΔΒ) ε.α Νοταρίδης Χρήστος

2. Κύριος Στανώτας Γεώργιος

 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ του Συνδέσμου στη συνεδρίαση της 7-3-2013 ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ως ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ του Συνδέσμου (βάσει του άρθρου 3 του Καταστατικού) οι κάτωθι:

1. ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2. ΤΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3. ΚΡΙΘΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

4. ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διότι κατά την απρόκλητη τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, υπηρετούντες ως οπλίτες τεθωρακισμένων στην 23 ΕΜΑ, επιδεικνύοντας απαράμιλλο Θάρρος, σπάνιο ψυχικό Σθένος, Υπέρμετρο Ηρωισμό, και αψηφώντας τον θάνατο, έχοντας ως οδηγό το Υπέρμετρο Εθνικό Χρέος, αποτέλεσαν μέλη του πληρώματος εγκαταληφθέντος τουρκικού άρματος Μ47, το όποιο εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκε εναντίον του εισβολέα, εκπληρώνοντας και τηρώντας στο ακέραιο τον όρκο τους, για την προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας.

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Το Δ.Σ του Συνδέσμου προγραμμάτισε ημερησία εκδρομή την 19 Μαΐου 2013 ημέρα Σάββατο. Οι λεπτομέρειες της εκδρομής και ο τόπος προορισμού θα γνωστοποιηθούν με σχετική επιστολή. Παρακαλούμε σημειώσατε την ημερομηνία αυτή.