Γράφει ο Σχης ε.α Σταματογιαννάκης Μιχ.μέλος του ΔΣ

Οπως είναι γνωστό την 30 Οκτωβρίου 2012 έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Ιππικού στο Μέτσοβο με την παρουσία πλήθους μελών και φίλων του Συνδέσμου. Η τελετή των αποκαλυπτηρίων είναι το αποτέλεσμα της μεγάλης προσπάθειας του Συνδέσμου να στηθεί το Μνημείο και να αποδοθεί η τιμή και ο σεβασμός στους αγωνιστές της Μεραρχίας Ιππικού

που διέκοψαν την προχώρηση των Ιταλών αποτρέποντας χειρότερες επιπτώσεις στην Πατρίδα μας. Το Μνημείο ευρίσκεται στη θέση του αλλά ο περιβάλλον χώρος έχει ανάγκη να διαμορφωθεί στο επίπεδο που χρειάζεται για να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία η οπτική εικόνα του Μνημείου.

Για τον σκοπό αυτό και για να γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις με τον Δήμο Μετσόβου και τη νέα διοίκηση της VIII ΜΠ έγινε επίσκεψη στις 9-11 Απριλίου 2013 στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Υπτγος ε.α Παπαδογεωργόπουλος Χρήστος, ο αντιπρόεδρος Αντγος ε.α Σπυρίδων Δημήτριος και τα μέλη του ΔΣ Αντγος ε.α Μεντεσίδης Χαράλαμπος και Σχης ε.α Σταματογιαννάκης Μιχαήλ. Η επίσκεψη ήταν αναγκαία για να συζητηθεί αφενός η διαμόρφωση του χώρου περιμετρικά ανεξάρτητα από την κατασκευή του έργου αναμόρφωσης του κόμβου στο σύνολο του και αφετέρου για τη λήψη μέτρων προστασίας του Μνημείου μετά και την κλοπή της πινακίδας με το όνομα του Συνδέσμου και της γλύπτριας κ. Κοροβέση Αγγέλικα

Πριν την αφιξη στο Μέτσοβο έγινε επικοινωνία με τον εργολάβο, πολιτικό Μηχανικό κ. Βίνη Χρήστο με τον οποίο είχε κατασκευάσει ο Δήμος τη βάση του Μνημείου και ο Σύνδεσμος το τοιχίο στην πλευρά του δρόμου καθώς και με τον Αντιδήμαρχο κ. Τάλαρη Στέργιο. Ακολούθησε συνάντηση στον χώρο του μνημείου  και συζητήθηκαν λεπτομέρειες για την επίστρωση του δαπέδου, την κάλυψη του τοιχίου, την αποτροπή χρησιμοποίησης του τοιχίου σαν πλατφόρμα εκφόρτωσης από φορτηγά, την μετακίνηση των ιστών, την τοποθέτηση πλακών με τα ονόματα των πεσόντων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη διαμόρφωση του χώρου. Την επόμενη ημέρα 10 Απριλίου 2013 έγινε επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα και συζητήθηκε η δυνατότητα λήψης μέτρων για την προστασία του Μνημείου, και μας δόθηκε συμβουλή να τοποθετηθούν όρθιοι πάσαλοι σε όλο το μήκος του χώρου έμπροσθεν του Μνημείου και κατά μήκος του δρόμου για να αποτραπεί τελείως η άνοδος οχημάτων και η προσέγγιση από φορτηγά.

Την ίδια ημέρα ακολούθησε συνάντηση στον χώρο του Μνημείου με τον εκπρόσωπο του Μηχανικού της Μεραρχίας Λοχαγό κ. Παππά Γεώργιο και έγινε εκτενής συζήτηση για τις δυνατότητες που υπάρχουν για να βοηθήσει στην διαμόρφωση του χώρου. Ακολούθησε αμέσως επίσκεψη στην VIII ΜΠ και έγινε ευρεία συζήτηση με τον νέο Διοικητή Ταξχο κ. Γκίζα Σπυρίδωνα, τον Διοικητή Μηχανικού κ. Διαμάντη και τον Λοχαγό κ. Παππά. Πριν την επιστροφή στο Μέτσοβο έγινε επίσκεψη στην εταιρία του μέλους του Συνδέσμου εφ.Ιλάρχου κ. Καλλή Νικολάου στον οποίο αναφέρθηκαν οι ανάγκες για την τελική διαμόρφωση του χώρου, προκειμένου να βοηθήσει ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν λόγω της κρίσης.

Τα αποτελέσματα της επίσκεψης σε ότι αφορά τη δυνατότητα παροχής βοήθειας τόσο από τον Δήμο όσο και από την Μεραρχία δεν περιέχουν αρνητικές απόψεις αλλά διαπιστώθηκε ότι λόγω της υφιστάμενης κατάστασης σε όλους του φορείς οι δυνατότητες είναι περιορισμένες και πιθανώς να καθυστερήσουν. Συγκεκριμμένα ο Δήμος Μετσόβου εκτός των οικονομικών περικοπών έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε από τις καταιγίδες οι οποίες προκάλεσαν κατολισθήσεις με αποτέλεσμα να πληγούν ακόμη και κατοικίες. Παρόλα αυτά ο Δήμος εξέφρασε θετική άποψη για την παροχή βοήθειας στη διαμόρφωση του χώρου προκειμένου να τηρήσει τις δεσμεύσεις που μας είχε εκφράσει στο παρελθόν αλλά και για να αναδειχθεί το έργο του Μνημείου το οποίο αποτελεί κόσμημα για το Μέτσοβο και την ιστορία του.

Παρόμοια άποψη μας εξέφρασε και η Μεραρχία η οποία εντός των πλαισίων των δυνατοτήτων που υπάρχουν θα βοηθήσει για να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του χώρου ανεξάρτητα αν θα υπάρξει καθυστέρηση. Κατά την μετάβαση στο Μέτσοβο έγινε συνάντηση στα Καμμένα Βούρλα με τον συνάδελφο του Οπλου μας Αντγο ε.α Μακρυνίτσα Γεώργιο με τον οποίο έγινε συζήτηση για θέματα του Συνδέσμου και για την ανάγκη βοήθειας για την διαμόρφωση του χώρου.

Μετά από τα προαναφερθέντα είναι φανερό ότι υπάρχουν δυσκολίες για την διαμόρφωση του χώρου του Μνημείου και είναι απαραίτητη η κάθε βοήθεια προκειμένου να αποπερατωθεί όσο το δυνατό γρηγορότερα. Ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει προς κάθε κατεύθυνση τις προσπάθειες για να εξασφαλισθούν πόροι για την υλοποίηση του έργου το οποίο θα αλλάξει ριζικά τον χώρο και θα αναδείξει περισσότερο το Μνημείο που έγινε στη μνήμη των πεσόντων και ταυτόχρονα θα το προστατεύσει καλύτερα. Η πρώτη προσπάθεια απευθύνεται ξανά στα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου οι οποίοι και μέχρι τώρα βοήθησαν ανάλογα με τις δυνατότητες τους παρά την δύσκολη κατάσταση που ευρίσκονται.

Η ενίσχυση της προσπάθειας του Συνδέσμου έστω και με μικρό ποσό θα αποφέρει αποτελέσματα σε ότι αφορά τη διαμόρφωση του χώρου καθόσον θα υλοποιηθούν άμεσα οι πλέον σημαντικές εργασίες. Ελπίζουμε ότι με την συνεισφορά των μελών και φίλων υπάρχει πιθανότητα τον Οκτώβριο που έρχεται και θα οργανώσει ο Σύνδεσμος εκδρομή με διανυκτέρευση η εικόνα του χώρου να έχει βελτιωθεί. Η κάθε βοήθεια των μελών ανεξάρτητα από το χρηματικό ποσό αποτελεί μία σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια διαμόρφωσης του χώρου  του Μνημείου του Οπλου μας.

Το μνημείο στο Μέτσοβο στήθηκε για να τιμήσουμε και να δείξουμε σε όλους τους πολίτες τους ήρωες του όπλου μας που εμείς πάντα θυμούμαστε αλλά άλλοι δεν τους ξέρουν. Οι πολίτες πρέπει να βλέπουν τα μνημεία αυτών που πολέμησαν για την Ελλάδα μας και όχι τα μνημεία αυτών που αποπειράθηκαν να την καταστρέψουν. Η επισκεψιμότητα των διερχομένων σύμφωνα με πληροφορίες είναι μεγάλη

Το Μνημείο Μετσόβου αποτελεί τιμή στους ήρωες του Οπλου μας αλλά τιμή στην Ελλάδα μας και  στους εν ενεργεία και αποστράτους συναδέλφους.

Στέλνουμε τη φωνή μας και πιστεύουμε ότι θα ακουστεί