Την Παρασκευή 2 Αυγούστου, στο Στρατόπεδο Επιλάρχου Μελίδη, στον Αυλώνα, δόθηκε ο νενομισμένος όρκος προς την Πατρίδα από τους νεοσύλλεκτους οπλίτες της Δ' ΕΣΣΟ 2013.

 Η τελετή της ορκωμοσίας τελέστηκε προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Ιλίου και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα, παρουσία και του εκπροσώπου του ΓΕΣ/ΔΒΒ Υποστρατήγου κ. Χατζηδήμα Ιωάννη, του Δκτού του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων Ταξίαρχου κ. Βασιλείου Παπαδόπουλου, εν ενεργεία και αποστρατεία αξιωματικών, καθώς και συγγενών και φίλων των νέων οπλιτών.

Θερμό χειροκρότημα και εθνική έπαρση ακολούθησε από τους παριστάμενους γονείς και φίλους κατά την είσοδο της σημαίας στο χώρο της εκδηλώσεως, αλλά και στο τέλος του Εθνικού μας Ύμνου που τραγούδησαν με εθνική υπερηφάνεια οι νεοσύλλεκτοι.

Στην τελετή μεταξύ άλλων παρέστησαν και ο Ταξίαρχος ε.α. κ. Επ. Θεοδώρου. Σημειώνεται ότι καθήκοντα Υποδιοικητού του ΚΕΤΘ ανέλαβε ο Συνταγματάρχης (ΤΘ) κ. Σιγουλάκης Δημ.

Το Σύνδεσμο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του ΣΑΑΙΤΘ Υποστράτηγος ε.α. κ. Χρ. Παπαδογεωργόπουλος και τα μέλη κ.κ. εφ. ΄Ιλαρχος κ. Λιβέριος Πετρίδης, και εφ. Ανθυπίλαρχος κ. Χρ. Καραβίας.

 

Από αριστερά, ο κ. Χρ. Καραβίας, ο Ταξίαρχος ε.α. κ. Επ. Θεοδώρου, ο ΓΕΣ/ΔΒΒ Υποστράτηγος κ. Χατζηδήμας Ιωάννης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο Πρόεδρος του ΣΑΑΙΤΘ Υποστράτηγος ε.α κ. Χρ. Παπαδογεωργόπουλος και ο Δκτης του ΚΕΤΘ Ταξίαρχος κ. Βασ. Παπαδόπουλος

Δεξιά ο νέος Υπδκτης του ΚΕΤΘ Συνταγματάρχης (ΤΘ) κ. Σιγουλάκης Δημ.

 

Δκτης ΚΕΤΘ Ταξίαρχος κ. Βασ. Παπαδόπουλος

ΓΕΣ/ΔΒΒ Υποστράτηγος κ. Χατζηδήμας Ιωάννης