ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου στη σηεμρινή του συνδρίαση απεφάσισε την ματαίωση της προγραμματισθείσης Χοροεσπερίδας της 14 Νοεμβρίου 2014 λόγω ανωτέρας βίας.Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών και φίλων του Συνδέσμου. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο