ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 51

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων των Μελών της και προκειμένου να διευκολύνει τους συναδέλφους και να προτείνει τις απαιτούμενες ενέργειες, που αφορούν τα αναδρομικά λόγω των μειώσεων του Ν. 4093/2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, παρέχει την παρακάτω ενημέρωση:

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Για το θέμα των μειώσεων μισθών και συντάξεων έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα (23/12/2014) από απόψεως αποφάσεων το παρακάτω πλαίσιο:

Με τη ψήφιση του Ν. 4307/2014, που περιλαμβάνει την τροπολογία αναθεώρησης του μισθολογίου στρατιωτικών και κατ’ επέκταση των συντάξεων, διαπιστώθηκε η άρνηση της Ελληνικής Πολιτείας στην υποχρέωση της πλήρους συμμόρφωσής της, με τις υπ. αριθ. 2192-2196/2014 αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ, με τις οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών και των συντάξεων των ε.ε. και ε.α. Στελεχών ΕΔ και ΣΑ από 1/8/2012 που επιβλήθηκαν με το Ν.4093/2012. Αντ΄ αυτού η Πολιτεία προέβει στη μερική μικρή επαναφορά που αντιστοιχεί στο 50% της διαφοράς μεταξύ των βασικών μισθών του Ιουλίου 2012 και των βασικών μισθών που ίσχυαν μέχρι την ψήφιση του Ν. 4307/2014 (Νοε. 2014), χωρίς οποιαδήποτε νομοθετική δέσμευση απόδοσης του υπολειπόμενου 50%. Το ίδιο ισχύει και για τα επιδόματα. Βέβαια είναι σαφέστατο ότι τα αναδρομικά τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΣτΕ θα έπρεπε να αποδοθούν πλήρως (απόφαση Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ) με βάση το μισθολόγιο που ίσχυε προ της 1/8/2012. Διευκρινίζεται ότι ο Ν.4093/2012 εκτός των μειώσεων λόγω μισθολογίου, προέβλεπε και δεύτερη μείωση (5-10-15-20%), η οποία δεν επηρεάζεται από τις εκδοθείσες αποφάσεις του ΣτΕ και εξακολουθεί να υφίσταται.

Η 3μελής Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ το Σεπτέμβριο 2014 με απόφασή της «……διαπιστώνει την μη συμμόρφωση του Δημοσίου προς τις αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί προς την εν λόγω απόφαση εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση σε αυτό του παρόντος πρακτικού. Ορίζει νέα ημερομηνία συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως την 28η Νοεμβρίου 2014», η οποία ημερομηνία αναβλήθηκε για 8/1/2015, αναμένοντας τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.).

Αναμένεται η δημοσιοποίηση της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά στο κύρος των διατάξεων του ν. 4093/2012, με τις οποίες είχε αναπροσαρμοστεί με πράξη του ΓΛΚ το ποσό της σύνταξης. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με συντριπτική πλειοψηφία (27-2), έκρινε ότι η εν λόγω αναπροσαρμογή – μείωση της σύνταξης δεν έχει νόμιμο έρεισμα και είναι άνευ αντικειμένου καθώς οι υπό κρίση διατάξεις του ν. 4093/2012 κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Δεν έχει αποσαφηνισθεί αν η απόφαση αυτή αφορά μόνο αυτούς που είχαν καταθέσει πέρσι εφέσεις στο Ε.Σ. όπως είχε πρότεινε η ΠΟΣ ή αν αφορά το σύνολο των συνταξιούχων Στρατιωτικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Η απαίτηση κατά του Δημοσίου που αφορά σε αποδοχές ή συντάξεις (εν ενεργεία ή αποστράτων) παραγράφεται μετά διετία από της γενέσεώς της (άρθρα 90 και 93 του N. 2362/95). Το θέμα της παραγραφής των αξιώσεων (παράνομων περικοπών), ήτοι η έναρξη της διετίας που απαιτείται για να αρχίσει η παραγραφή επιδέχεται πολλές ερμηνείες, όπως ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις:

  • 1η περίπτωση: Έναρξη η 1η Αυγούστου 2012, που είναι η ασφαλέστερη εκδοχή («ο δικαστής που θα δικάσει θα κρίνει την ημερομηνία» όπως δήλωσε έγκριτος νομικός). Την ημερομηνία αυτή αποδέχτηκε ως πρόταση η ΠΟΣ και γι’ αυτό πρότεινε τις καταθέσεις αιτήσεων στο ΝΣΚ (ισχύς 6 μηνών), οπότε η παραγραφή αρχίζει μετά την 31/1/2015 (για όσους κατέθεσαν σχετικές αιτήσεις μέχρι 31/7/2014).

  • 2η περίπτωση: Έναρξη η 1η Ιανουαρίου 2013, οπότε τέθηκαν σε εφαρμογή οι περικοπές του Ν.4093/2012.

  • 3η περίπτωση: Έναρξη η 13η Ιουνίου 2014, ημερομηνία της δημοσιεύσεως των αποφάσεων της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  • 4η περίπτωση: Έναρξη η 15η Νοεμβρίου 2014, ημερομηνία ισχύος του Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α 246/15-11-2014), ημερομηνία αναθεώρησης του μισθολογίου στρατιωτικών. 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Η Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις των δικηγορικών γραφείων με τα οποία συνεργάζεται, αλλά και το συμφέρον των Μελών της, έχει την άποψη ότι η απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του ΣτΕ, αποκτά βαρύνουσα θέση και θα καθορίσει τις μελλοντικές ενέργειες. Μια θετική απόφαση (πχ η διαπίστωση της εξακολούθησης της μη συμμόρφωσης του Δημοσίου προς τις αποφάσεις της Ολομελείας) ανοίγει το δρόμο για κατάθεση αγωγών. Στην αντίθετη περίπτωση, θα δρομολογηθούν άλλες ενέργειες.

Απαραίτητη επίσης θεωρούμε τη συνεξέταση του καθαρού οικονομικού αποτελέσματος σε συνδυασμό με το κόστος και το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας των αγωγών. Εάν η Πολιτεία αποδώσει το σύνολο των οφειλομένων μέχρι την εκδίκαση των αγωγών, τότε αυτές θα είναι άνευ αντικειμένου. Πέραν αυτών όμως είναι αυτονόητο ότι η κατάθεση αγωγών και το πλήθος αυτών, συνήθως αποτελεί μοχλό πίεσης ικανοποίησης των διεκδικήσεων.

ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ της Ομοσπονδίας, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ότι η απόφαση για κατάθεση αγωγής ή όχι, ο χρόνος κατάθεσής της καθώς και η επιλογή δικηγόρου είναι προσωπική υπόθεση. Για διευκόλυνση των Μελών παρατίθενται στοιχεία επικοινωνίας δικηγορικών γραφείων, με τα οποία συνεργάζεται η Ομοσπονδία :

ΑΘΗΝΑ

Δημητρίου Κουϊμιτζή, Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους αρ. 1, Τ.Κ. 106 77, Αθήνα, Τηλ: 210 3801325, Τηλ & Fax: 210 3801034, Κινητό 6974750367, Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κωνσταντίνου Παραγιουδάκη, Ακαδημίας αρ. 78, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα,

τηλ. 210 3802248, κιν. 6936997767, Φαξ 210 3802249, E-mail: kparagioudakis@gmail.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αναστάσιου Μαλισάγκου, Αριστοτέλους αρ. 11, ΤΚ 546 24, Θεσσαλονίκη,

τηλ. 2310 508414, 6974366654, Φαξ 2310 225736 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Νικολόπουλος Βασίλειος

 

Ταξχος εα

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Ταξχος εα

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

www.hellasmil.gr

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6972717990, *779900