Γράφει ο Αντιστράτηγος ε.α Χαράλαμπος Μεντεσίδης

Την 09 Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1800 πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΕΔ η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Με την έναρξη των εργασιών της συνελεύσεως ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Υποστράτηγος ε.α. Παπαδογεωργόπουλος Χρήστος αφού χαιρέτησε τα μέλη του συνδέσμου που προσήλθαν

στην συνέλευση, τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους και ευχήθηκε σε όλους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. Ακολούθησε η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής η οποία απαρτίσθηκε από *Αντγο ε.α. Οικονομόπουλο Λεωνίδα ως Πρόεδρο και τους Επχο ε.α. Κοσκέρη Γρηγόριο και Εφ. Ανθλχο Παπαδημητρίου Χρήστο, ως Μέλη.
Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την εκλογή του και διεπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, κήρυξε την έναρξη των εργασιών και κάλεσε στο βήμα τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, ο οποίος κατά την παρουσίαση των πεπραγμένων αναφέρθηκε κυρίως στην αποπεράτωση του περιβάλλοντος χώρου και ολοκλήρωση του Μνημείου Ιππικού στο Μέτσοβο , ένα όραμα του Συνδέσμου το οποίο έγινε πραγματικότητα χάρη στις προσπάθειες των μελών των εκάστοτε ΔΣ του Συνδέσμου αλλά κυρίως στις συνδρομές των Μελών , φίλων και  χορηγών του Συνδέσμου μας. "Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους" είπε στο τέλος. Στο άλλο θέμα που αναφέρθηκε ήταν το περιοδικό το οποίο όπως ανέφερε εκτυπώνεται και κυκλοφορεί ανελλιπώς και ζήτησε από όλους να το στηρίξουν και οικονομικά αλλά και στέλνοντας άρθρα για δημοσίευση.Τέλος αναφέρθηκε και στις εκδηλώσεις που προγραμματίζει ο Σύνδεσμος, με την ευκαιρία των 20 χρόνων λειτουργίας του, με την κύρια εκδήλωση να πραγματοποιείται τον Οκτώβριο στο Πολεμικό Μουσείο.
 Ακολούθησαν ο οικονομικός απολογισμός από τον Ταμία του Συνδέσμου Ταξίαρχο ε.α. Μιχαηλίδη Γεώργιο και η έκθεση από τον  Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής Υποστράτηγο ε.α. Κασελίμη Σπυρίδωνα. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ζήτησε και έλαβε από το σώμα την έγκριση για τα πεπραγμένα και την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε οικονομική ευθύνη. Στη συνέχεια κάλεσε στο βήμα τον Ειδικό Γραμματέα Σχη (ΤΘ) ε.α. Σταματογιαννάκη Μιχαήλ ο οποίος ενημέρωσε τους συνέδρους για το ιστορικό του Μνημείου Ιππικού στο Μέτσοβο, από την σύλληψη της ιδέας κατασκευής, μέχρι και την ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου, με κάθε λεπτομέρεια. Ακολούθως έδωσε τον λόγο στον  Πρόεδρο της ΠΟΣ Ταξίαρχο ε.α. Νικολόπουλο Βασίλειο, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο και στις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας κατά το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα και κυρίως στις προσπάθειες που καταβάλλει για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό των ε.α.στελεχών.
Η Γενική Συνέλευση έκλεισε με την απονομή, από τον Πρόεδρο, Τιμητικών Διπλωμάτων σε όλα τα εν ζωή ιδρυτικά Μέλη του Συνδέσμου, στα πλαίσια των εορτασμών των 20 χρόνων του Συνδέσμου μας. Κατά την διάρκεια του καφέ που προσφέρθηκε, μετά, στη διπλανή αίθουσα, προβλήθηκε και VIDEO από την εκδήλωση της τελετής στις 18     Οκτωβρίου 2015, στο Μνημείο Ιππικού στο Μέτσοβο