Το 2016 World Championship Tank Biathlon ξεκίνησε το Σάββατο στο πεδίο βολής στο Αλάμπινο, κοντά στη Μόσχα, και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Αυγούστου προσφέροντας μια γερή δόση αδρεναλίνης στα 39 πληρώματα (από 13 χώρες) που συναγωνίζονται στις ιδιαίτερες αυτές αρματομαχίες.