Με αφορμή τα 70 χρόνια του Όπλου "Ιππικό - Τεθωρακισμένα", δημοσιεύουμε την ιστορία του Ιππικού από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι την μετεξέλιξή του σε Τεθωρακισμένα με την ονομασία "Ιππικό - Τεθωρακισμένα", όπως αυτή εξιστορείται μέσα από την έκδοση του ΓΕΣ/Δνση Εκπαιδεύσεως τον Μάρτιο του 1995. Πατήστε εδώ να το διαβάσετε.