Το πόνημα του Δημήτρη Λακαφώση Αντιστρατήγου ε.α. με τα γεγονότα που σημάδεψαν τις αρχές τις δεκαετίας του 21 αι. από το 2000 μέχρι το 2016

Πατήστε επάνω στο αντίστοιχο μέρος για να ξεφυλλίσετε το βιβλίο

ΜΕΡΟΣ 1ο

ΜΕΡΟΣ 2ο