1η Διοιήκηση Μάχης Λιτόχωρο 1974.

1. Αντωνίου Λάμπρος  2. Πιεράκος Δημήτριος  3. Αγγελόπουλος άγγελος  5. Μεταλληνός Φώτιος  9. Λαδόπουλος Κων.  12. Ζαφειράκος Γ.  13. Μήτσαινας Αλ.  14. Γρυλλάκης Νικ.  15. Βελισσαρούλης Β.  16. Πυρόπουλος Χρ.  19. Ευσταθόπουλος Γ.

ΔΕΑ 105 ΕΣΣΟ

Στο μέσον ο Έφεδρος Ανθυπίλαρχος κ. Αφεντάκης Κωνσταντίνος  κρατώντας το κύπελο της σκοπευτικής του ομάδας, που επρώτευσε σε αντίστοιχους σκοπευτικούς στρατιωτικούς αγώνες. Από τότε διακρίνονταν και για τις αθλητικές του ικανότητες, αφού και σύμερα συμμετέχει στους Μαραθώνιους που γίνονται στο μακρινό Τορόντο του Καναδά όπυ ζει κα δραστηριοποιείται με επιτυχία σε επιχειρήσεις.