Του Δημήτρη Λακαφώση Αντιστρατήγου ε.α.

 Ο συνταγματικός όρος ‘’Δημοκρατία της Μακεδονίας’’ (Republika Makedonija) θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται εσωτερικά μέχρι την ημερομηνία ένταξης στην Ε.Ε. με παράλληλη πρόσκληση και ένταξη της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. 
  Η ενταξιακή διαδικασία στην ΕΕ είναι συνήθως μακρά και η γειτονική χώρα έχει να διανύσει μακρύ δρόμο μεταρρυθμίσεων.  Ο όρος FYROM θα παύσει να χρησιμοποιείται ως αναφορές για τα Σκόπια. 

  Η εθνικότητα και η γλώσσα με επιλογή ανάμεσα στη σλαβική εκδοχή ‘’makedonski’’ στην περιγραφή με βάση το επίσημο όνομα ή με βάση τη σύντομη εκδοχή του (π.χ. πολίτης της ‘’Δημοκρατίας της Ανω Μακεδονίας’’). Να αποθευχθούν εδαφικές αξιώσεις- εχθρικές δηλώσεις (Territorial Claims-Hostile Statements)- Να σεβασθούν την πολιτισμική κληρονομιά (Cultural Heritage)

   Η εφαρμογή της λύσης να είναι σταδιακή, αλλά και παράλληλη.  Μεταξύ της πρόσκλησης μιας χώρας και της οριστικής ένταξης μεσολαβεί ένα διάστημα που  η πρακτική δείχνει ότι δεν ξεπερνά τους 4 μήνες.