Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου προσκαλεί, σύμφωνα με το καταστατικό του (Άρθρο 8, παρ. 2) τα Τακτικά μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) στη Ρηγίλλης.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

α. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Γενικής Συνελεύσεως και Αρχιαιρεσιών.

β. Απολογισμός έργου και πεπραγμένων του Δ.Σ κατά το παρελθόν έτος 2017.

γ. Οικονομικός απολογισμός και Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2017.

δ. Προϋπολογισμός έτους 2018.

ε. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και Εξελεγκτικής Επιτροπής

 ζ. Διάφορα άλλα θέματα.

Τα μέλη μας μπορούν να συνοδεύονται από τις συζύγους τους, στις οποίες θα παρατίθεται τέϊον κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνελεύσεως σε ξεχωριστή αίθουσα.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Παρακαλούμε οι υποψηφιότητες να υποβληθούν μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2018. Παρακαλούμε επίσης και για την ευρεία συμμετοχή των μελών μας στις εργασίες της Γ.Σ. για αποφυγή επαναλήψεώς της την επόμενη Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, γεγονός που θα επιβαρύνει οικονομικά τον Σύνδεσμο.