Ενημερώνουμε τους Εφέδρους Αξκούς του Όπλου μας και του Συνδέσμου μας ότι εγκρίθηκε από το ΓΕΣ η διοργάνωση της εκδήλωσης της ημέρας των Εφέδρων, την 8 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Σάββατο στην έδρα της XXIV ΤΘΤ στο Λιτόχωρο.

Το πρόγραμμα της εκδηλώσεως όπως παρακάτω:

Αφιξη - Υποδοχή 10:30-11:00

Στατική έκθεση μέσων Ταξιαρχίας 11:00-11:30

Χαιρετισμός Προέδρου ΣΑΑΙΤΘ 12:00 12:10 (Εντός της Λέσχης Αξκών)

Χαιρετισμός εκπροσώπου Εφέδρων 12:10-12:20 (Εντός της Λέσχης Αξκών)

Ενημέρωση για τις εξελίξεις του Όπλου μας από τον Αντγο ε.α. Κυριάκο Δημήτριο 12:20-13:00 (Εντός της Λέσχης Αξκών)

Ενημέρωση επί θεμάτων Επιστρατεύσεως και Εφεδρείας από Επιτελή της Ταξιαρχίας 13:00-13:15 (Εντός της Λέσχης Αξκών)

Ερωτήσεις επίλυση αποριών 13:15-13:30 (Εντός της Λέσχης Αξκών)

Γεύμα σε εστιατόριο στο Λιτόχωρο 14:00

Παρακαλούνται τα Μέλη μας για την ευρεία συμμετοχή τους.