Του Δημήτρη Λακαφώση Αντιστρατήγου ε.α.

Η ρηματική διακοίνωση προς Ελλάδα αποτελεί την επίσημη πιστοποίηση ότι ολοκληρώθηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες βάσει του συντάγματος της ΠΓΔΜ. Τη σκυτάλη παίρνει η Ελλάδα και απο την εβδομάδα της 21 Ιανουαρίου 2019 αρχίζει στη βουλή η διαδικασία για επικύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών. Ειδικότερα στο επίμαχο θέμα της εθνότητας και της γλώσσας αναφέρεται στη ρηματική διακοίνωση στην αγγλική και με μετάφραση στην ελληνική γλώσσα που έπεται, όπως παρακάτω:


‘’Το υπουργείο σημειώνει ότι, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της συμφωνίας, νοείται ότι ο όρος "εθνικότητα" του Δεύτερου Μέρους(σ.σ. Ελλάδας) που ορίζεται στο Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β της συμφωνίας ως "Μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας’’ αναφέρεται αποκλειστικά στην ιθαγένεια και δεν καθορίζει ή δεν προκαθορίζει την εθνοτική καταγωγή/εθνότητα, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 2 (2) του συνταγματικού νόμου για την εφαρμογή των τροποποιήσεων XXXIII, XXXIV, XXXV και XXXVI του συντάγματος της ‘’Δημοκρατίας της Μακεδονίας’’.

Το υπουργείο σημειώνει επίσης ότι, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 (3) (γ), το Άρθρο 7 και συγκεκριμένα στο Άρθρο 7 (3) και (4), η’’μακεδονική γλώσσα’’ αναφέρεται στην επίσημη γλώσσα του Δεύτερου Μέρους (σ.σ. Ελλάδας), όπως αναγνωρίστηκε από την τρίτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων που έγινε στην Αθήνα το 1977, και η οποία (σ.σ. γλώσσα) ανήκει στην ομάδα των νότιο-σλαβικών γλωσσών’’.
Το ΥΠΕΞ της ‘’Δημοκρατίας της Μακεδονίας’’ με την ευκαιρία παρέχει προς το ΥΠΕΞ της Ελλάδας την επαναβεβαίωση της εξασφάλισης των υψηλών θεωρήσεων.’’


Συμπερασματικά, μπορεί να αναφερθεί και ως σχόλιο ενός μη ειδικού, γιατί αφού στη ρηματική διακοίνωση αναφέρεται ότι ‘’ο όρος εθνικότητα (σ.σ nationality) αναφέρεται αποκλειστικά στην ιθαγένεια (σ.σ. citicenship) και δεν καθορίζει ή δεν προκαθορίζει την εθνοτική(σ.σ.ethnicity) καταγωγή/εθνότητα(σ.σ.ethnic)’’, δεν αναφέρεται όμως και τούτο στη συμφωνία των Πρεσπών, το κατά γράμμα και πνεύμα της οποίας συμφωνίας ακολουθεί το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης, πράγμα που δεν αποκλείει τη δημιουργία προβλήματος στο μέλλον. Ομοίως, παρέχει σύγχυση η κατά ισχυρισμό πιθανή αναφορά σε’’Μακεδονικό λαό’’, που στη στιγμή της γραφής δεν είναι βέβαιο, λόγω της μη ακόμη επίσημης δημοσίευσης σχετικών εγγραφών.