Διοικητής στην 20η Τεθωρακισμένη Μεραρχία αναλαμβάνει ο υποστράτηγος Αντώνιος Χατζηγεωργίου

20η Τεθωρακισμένη Μεραρχία

Η 20ή Τεθωρακισμένη Μεραρχία (XX ΤΘΜ «Μακεδονία») αποτελεί τη μόνη τεθωρακισμένη μεραρχία του Ελληνικού Στρατού. Η έδρα της βρίσκεται στην Καβάλα.

Ο σχηματισμός υπάγεται στο Δ΄ Σώμα Στρατού.

Η επιχειρησιακή διάρθρωση της 20ής Τεθωρακισμένης Μεραρχίας είναι η εξής:

20ή Τεθωρακισμένη Μεραρχία (XX ΤΘΜ «Μακεδονία»), με έδρα την Καβάλα
21η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (XXI ΤΘΤ «Ταξιαρχία Ιππικού Πίνδος»), με έδρα την Κομοτηνή
23η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (XXIII ΤΘΤ «3ο Σύνταγμα Ιππικού Δορύλαιον»), με έδρα την Αλεξανδρούπολη
25η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (XXV ΤΘΤ «2ο Σύνταγμα Ιππικού Έφεσος»), με έδρα την Ξάνθη
Ίλη Στρατηγείου 20ής Τεθωρακισμένης Μεραρχίας (ΙΣ/ΧΧ ΤΘΜ)
Διοίκηση Πυροβολικού 20ής Τεθωρακισμένης Μεραρχίας (ΔΠΒ/ΧΧ ΤΘΜ)
20ό Τάγμα Διαβιβάσεων (20ό TΔΒ)

Ιστορία

Η πρώτη προσπάθεια του Ελληνικού Στρατού για σχηματισμό τεθωρακισμένης/μηχανοκίνητης μεραρχίας ήταν η 19η Μηχανοκίνητη Μεραρχία στις αρχές του 1941, η οποία καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα.

Οι προσπάθειες αυτές επαναλήφθηκαν μετά την Απελευθέρωση, με μηχανοκίνητες μονάδες που ιδρύθηκαν το 1945 και συμμετείχαν στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο του 1946–1949. Την ίδια περίοδο ήλθαν τα πρώτα άρματα μάχης στην Ελλάδα, τα βρετανική Centaur, τα οποία άρχισαν να χρησιμοποιούνται το 1947.

Από το 1950, ο Ελληνικός Στρατός άρχισε να εισάγει M24 Chaffee και καταστροφείς αρμάτων M18 Hellcat.

Το 1954, η 9η Μεραρχία Πεζικού είχε μετατραπεί σε τεθωρακισμένη μεραρχία η οποία περιλάμβανε δύο Διοικήσεις Μάχης (ΔΜΑ).

Λόγω της σοβαρής έλλειψης αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων, η μεραρχία ήταν τεθωρακισμένη μόνο κατ’ όνομα.

Το 1956 η 9η Τεθωρακισμένη Μεραρχία μετετράπηκε σε 20ή Τεθωρακισμένη Μεραρχία, η οποία ωστόσο είχε αρχίσει να διαμορφώνεται το 1954 και συνέχισε να διαμορφώνεται σταδιακά μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Με την άφιξη των πρώτων αρμάτων M47 Patton το 1957, σχηματίστηκαν οι πρώτες Επιλαρχίες Μέσων Αρμάτων (ΕΜΑ) με 55 άρματα έκαστη.

Από το 1964, η μεραρχία άρχισε να λαμβάνει τα πρώτα άρματα M48 Patton και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού M113, τα οποία άρχισαν να αντικαθιστούν το παλαιότερο υλικό.

Από το 1971, ο αριθμός των αρμάτων M48 αντιστοιχούσε σε δύο άρματα για κάθε μία παό τις 25η, 25η και 26η Επιλαρχίες Μέσων Αρμάτων.

Το διάστημα 1977–1979, οι Επιλαρχίες Μέσων Αρμάτων διαιρέθηκαν σε ανεξάρτητες Τεθορακισμένες Ταξιαρχίες (ΤΘΤ), οπότε η 3η Διοίκηση Μάχης συγκρότησε την 23η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, 1η Διοίκηση Μάχης αποτέλεσε την 24η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία και 2η Διοίκηση Μάχης συγκρότησε την 25η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία.

Η 20ή Τεθωρακισμένη Μεραρχία παρέμεινε ως επιχειρησιακό αρχηγείο συντονισμού των δύο τελευταίων ταξιαρχιών. Το 1985, η 25η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία πέρασε υπό τη διοίκηση του Δ΄ Σώματος Στρατού και αντικαταστάθηκε από την 22η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία.

Πηγή:www.armyvoice.gr